Další pokračování příběhu lodi Horus je zde!

První část příběhu lodi HORUS jste jistě zaregistrovali. Pokud ne, přečtěte si jej zde

Přicházíme s pokračováním z naší výzkumné lodi HORUS. A tentokrát je zde i prostor pro vás, naše nadějné Ntropháky a Ntrophačky. Pomůžete nám vyřešit nastalou situaci?

Loď HORUS, 2176, den 125, T2100
Cítil klesání. To znamená, že sedají na dno, což potvrdil i lehký otřes. Najednou zhaslo osvětlení. Po několika vteřinách se začaly rozsvěcet červené nouzovky. „Tady kapitán, vyhlašuji tichý režim. Sraz posádky na velitelském můstku.“ V té chvíli si Zack uvědomil, že oba signály jsou pryč.

Kapitán byl věcný: „ Máme tady takovou nepříjemnou situaci. Z AMONA jsme dostali přes Matrix prosbu o pomoc. Dostali se do křížku se dvěma sentinely. Jeden zničili a druhý setřásli, ale utrpěli vážná poškození a tak se pokusili schovat. Jsou v rozlehlých prostorách se spoustou sloupů. Nejspíš se jedná o halu nějaké podzemní fabriky. Jenže zpráva je useknutá, nestačili poslat svou přesnou lokaci. Museli přijít o energii. A tady mladej zachytil dva kontakty, každý na opačné straně. Buď jsme zachytili AMONA se sentinelem, nebo falešný odraz.“

Celá směna se otočila na Zacka sedícího v rohu. Připadalo mu, že někteří se na něj dívají, jako by AMONA poškodil vlastnoručně. „ Překontroloval jsem záznam a jde opravdu o dva různé sonary. Když poslechnete signál z levoboku (SIGNÁL_1), tak je odlišný od signálu na pravoboku (SIGNÁL_2). A podle zachycené frekvence, se zdroje pravděpodobně nehýbaly.“ Kapitán kývl na Zacka, že jeho vysvětlení je dostačující. „Vypadá to, že na jednom konci číhá sentinel a na druhém konci sedí AMON. Ale který konec je který? Pánové a dámy nějaký návrh?“
Do dlouhého ticha se přihlásil Zack. „Ehm, asi bych o něčem věděl…“

Pokračování příště.

A co si myslíte vy? Dokážete záhadu rozluštit dříve, než k nám doputuje další záznam?

Signály k poslechu zde:
https://drive.google.com/drive/folders/1BFHSuTMhAS6RfJGOk9d_hf47fcEEMAqL?fbclid=IwAR0iQeBkOkz-Q834V-ZDvv8OediZIdxbjD_uD1mJthoBwha_l25rtdqX6yc