Kvalifikační FAQ

Zde píšeme všechny (relevantní) otázky, které nám kladete, ať má k odpovědím přístup každý a není tedy žádný tým před ostatními ve výhodě. Žádná otázka není hloupá, vždy je lepší se zeptat. Omlouvám se za občasné psaní bez diakritiky či ve slovenštině – jsem líný to přepisovat a vy to pochopíte 🙂

Některé otázky tak, jak byly položené, mohou prozrazovat strategii řešení daného týmu. Tyto jsme přeformulovali, aby zůstal dotaz stejný a strategie se neprozradila ostatním. Máte-li pocit, že je zde vaše otázka, která naznačuje řešení, napište mi a přeformulujeme ji 🙂

Biologie

Otázka: Můžeme v biologické úloze přímo přejmout postup kultivace z nějakého zdroje, kde je popsaný (např. z letošního zadání jiné soutěže), nebo je „samostatným vytvořením designu experimentů“ míněno, že máme takové zdroje pokud možno ignorovat a zkusit experiment vyvinout pouze na základě obecných informací o mikroorganismech? Nejsme si úplně jistí, co se tím myslí.
Odpověď: Takovéto zdroje ignorovat nemusíte. Můžete z nich čerpat informace, na základě kterých sestavíte postup vhodný pro řešení konkrétní úlohy do N-trophy. Ten následně popište do řešení. Nemělo by to být ovšem ve stylu Ctrl+C a Ctrl+V, použijte vlastní slova, proč a jak jste postupovali vy. Nezapomeňte zmínit zdroje, kde čerpáte 🙂

Otázka: Ověření: 1) Je to tak, že máme použít 3 různé způsoby dezinfekce na 3 různé předměty? 2) Máme po použití každého odebrat vzorek a tu kultivovat? 3) A máme kultivovat i vzorek odebraný z výlevky?
Odpověď: 1) Pro splnění zadání aplikujte 3 různé typy dezinfekce na 1 typ předmětu ze seznamu. 2) Ano, stěr proveďte i z předmětů/povrchů ošetřených dezinfekcí a ty následně také kultivujte. 3) Ano, stěr z výlevky nechte také kultivovat.

Chemie

Otázka: Můžeme namísto pracího prášku použít gel na praní?
Odpověď: Ano, postačí i gel na praní.
Otázka: Máme všechny chemikálie použít na všechny skvrny, nebo si můžeme vybrat dvě nebo tři skvrny, které bychom vyzkoušeli? Pokud ano, kolik skvrn musíme mít?
Odpověď: Zadání vás v tomto případě navádí k vyzkoušení různých variant. Pokud se rozhodnete některé z nich nedělat, je to vaše volba. V takovém případě doporučujeme své rozhodnutí vysvětlit. Není to „test“, kde musíte nutně splnit vše, ale vězte, že chemikové to do zadání psali s nějakým cílem. 🙂

Fyzika

zatím žádné otázky

Logika

zatím žádné otázky

Obecné

zatím žádné otázky