Kvalifikační FAQ

Zde píšeme všechny (relevantní) otázky, které nám kladete, ať má k odpovědím přístup každý a není tedy žádný tým před ostatními ve výhodě. Omlouvám se za občasné psaní bez diakritiky či ve slovenštině – jsem líný to přepisovat a vy to pochopíte 🙂

Některé otázky tak, jak byly položené, mohou prozrazovat strategii řešení daného týmu. Tyto jsme přeformulovali, aby zůstal dotaz stejný a strategie se neprozradila ostatním. Máte-li pocit, že je zde vaše otázka, která naznačuje řešení, napište mi a přeformulujeme ji 🙂

 

Chemie

Otázka: moji studenti se zapojili do vaší soutěže a dostali se do potíží s tím, že podle pravidel bezpečnosti práce je nesmíme nechat pracovat se silnými kyselinami a zásadami. Je zadání, které dostali, myšleno, že pokusy provede vyučující demonstračně, nebo máme porušovat pravidla bezpečnosti práce a riskovat, že si studenti ublíží? Prosím o specifikaci látek, které máte ve svém zadání namysli.
Odpověď: úloha je myšlená tak, že studenti ji provádějí sami, nicméně, pokud jsou mladší než 18 let musí tuto úlohu provádět pod dozorem pověřené osoby (proto je to napsáno v zadání). Zadání určitě není myšleno tak, že učitel provede za žáky pokus demonstračně. Bližší specifikaci látek (tzn. které látky mají použití) nemůžeme uvést, neboť je to součástí řešení. Jedinou nápovědu, kterou mohu dát – látky, které jsme potřebovali, nepřesáhly koncentraci ve vodném roztoku 50 %.

Z legislativního hlediska je v tomto případě platné nařízení vlády 32/2016 Sb. Jednou z podmínek je, že se má jednat o přípravu na povolání, ale u přírodovědných soutěží by neměl být problém to odůvodnit v případě nehody, konečně olympiády běží ve stejném režimu.

Studenti musí být samozřejmě seznámeni s pravidly bezpečnosti práce, se všemi konkrétními nebezpečnými vlastnostmi látek, se kterými pracují (a H-větami) a musí používat adekvátní ochranné pomůcky a dodržovat P-věty konkrétních látek/směsí. Nejlepší je nechat je přečíst SDS před započetím práce.

Rozumím Vašim obavám, že nechcete žáky nechat pracovat s koncentrovanými kyselinami a bázemi, ale na druhou stranu to není legislativně zakázáno a také to není vysloveně nutné pro splnění úlohy (viz první odstavec)…

Případně můžete nechat studenty spočítat koncentrace různých roztoků pro různé pH a zjistí, že se i zředěnými látkami dá dostat daleko od pH 7…

Fyzika

Otázka: Není nám na 100% jasné zda „reflexními materiály“ myslíte reflexní předměty (vesty, všité pruhy, odrazky na kolo, pásky…) či různé reflexní povrchy (koutové, kuličkové…).
Odpověď:Je to tak, jak píšete tu první možnost – tedy reflexní materiály, které používají předměty pro zvýšení viditelnosti a bezpečnosti (vesty, pruhy, odrazky…)

Logika

Otázka: u logické úlohy 10 se píše, že máme umístit 12 nemocnic, avšak rozhraní jich umožňuje umístit pouze 10 (a také pro tento počet vyhodnocuje vzdálenostní funkci). Objasníte prosím, co se zde děje?
Odpověď: omlouváme se, chyba byla na naší straně, už je opravená. V sekci Novinky na úvodní stránce úlohy z Logiky je to již napsané a vysvětlené pro všechny ostatní.
Otázka: Snažila jsem se přijít na to, kam nahrát soubor, ale přímo na stránce https://logika.ntrophy.cz mi to napsalo „Chyba při načítání. (Špatný formát),“ ačkoli mám pocit, že je můj soubor ve správném formátu. Potom jsem se podívala na stránku https://ntrophy.cz/stranka-tymu/, kde jsem našla sekci Odevzdané úlohy, kde je tlačítko Odevzdat další. (…)
Odpověď: Je to tak, ze v logice odevzdáváte 2 typy informací: 1) z každého levelu výsledek – tento se buď odevzdá automaticky (pokud kliknete danou nemocnici do pole na obrazovce), případně můžete v odevzdání napsat souřadnice ručne a poslední možnost je odevzdat soubor formátu CSV (kódování UTF8, hodnoty oddělené čárkami). Z těchto je 50% bodů. 2) ze všech levelů, které jste řešili napište nějaký postup, logiku řešení (proč jste tento postup zvolili) apod (toto je popsáno v zadání). To odevzdáváte jako jediný soubor pro všechny úlohy ve formátu PDF (příp. DOC(x), ODT apod) v odevzdávárně na ntrophy.cz

Obecné

Otázka: Studenti se kvůli jarním prázdninám a (…) dostali do časové tísně. Nebylo by možné vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám termín nějak posunout?
Odpověď: (…) prodloužení termínů, to bohužel možné není, studenti mají slíbené výsledky a my musíme všechna řešení opravit v daném termínu (konkrétně to budeme opravovat v pondělí a v úterý večer). Celé zadání je namyšleno tak, aby šlo splnit za týden – právě kvůli jarním prázdninám. Protože to vždycky bude s někým interferovat. A my jsme se snažili, aby se to nekrylo primárně s olympiádami (což taky 100% nejde). V průběhu kvalifikace měli jaráky žáci z Jihomoravského a Karlovarského kraje a Prahy 1-10. Částečně pak byl kraj Jihočeský, Středočeský, Zlínský a okresy Ostrava, Praha západ/východ, Plzeň a Hradec Králové. Nemluvě o týmech ze Slovenska.

Otázka: v pravidlech kvalifikace jsem se dočetla, že finální odevzdaný soubor za všechny čtyři části má mít dohromady velikost 2 MB. Obávám se, že hlavně kvůli biologické úloze nebudeme schopni i přes komprimace atd. obrázku dosáhnout tohoto limitu. Mohli bychom tedy poslat finální soubor např. přes email nebo nějakou jinou cestou, kde nebude takto nízký limit pro velikost souboru?
Odpověď: 2M limit je pro každý předmět individuálně. Co se týče právě biologie, tak jsme přesvědčeni, že by se to mělo vejít (je třeba fotky zmenšovat / ořezávat).