Organizátoři

Tým lektorů

N-trophy by nikdy nemohla existovat bez obětavých a všehoschopných lektorů. Díky jim!

Lektoři N-trophy7

Na fotce nejsou všichni, tak je to jak s tím neznámým vojínem… 🙂 /Doubravník, říjen 2016/