Partneři projektu

N-trophy 2014 je součástí projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v Slovensko-Českém příhraničí“ (ITMS 22410320042), který podpořila Evropská Unie v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007 – 2013. N-trophy je vedena v projektu jako klíčová aktivita 1 – mezioborová soutěž a klíčová aktivita 5 – ústřední kolo mezioborové soutěže.

Na projektu se podílí 5 partnerů. V čele s Jihomoravským krajem je to Moravskoslezský kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Projekt je podpořen řadou partnerů, kteří nám poskytli zázemí nebo pomocnou konzultaci. V první řadě je to Masarykova Univerzita, dále pak ZŠ a MŠ Kotlářská a SŠ Čichnova.