Průběh soutěže N-trophy

N-trophy má několik fází:

Registrace

První fáze je registrace tříčlenných týmů. Všichni členové týmu musí být studenty středních škol (mohou být i z různých škol). Pro založení týmu je třeba alespoň jeden vyplněný hráč a informace o týmu. Ostatní hráči se můžou doplnit později až do ukončení registrace. Hráč uvedený jako číslo 1 je braný jako šéf týmu a bude hlavní kontaktní osobou. Registrace týmů bez správně vyplněných všech údajů bude označena jako nekompletní a tým nebude do soutěže přijat. Pokud bude mít tým k půlnoci dne ukončení registrace vyplněny všechny požadované informace, bude registrace označena jako kompletní a tým postupuje automaticky mezi hrající týmy. Počet hrajících týmu není nijak omezen. Jakékoliv změny údajů po dni ukončení registrace (např. změna telefonního čísla) lze dělat pouze individuálně – napište nám e-mail a domluvíme se.

Kvalifikace

Hrající týmy začínají kvalifikačním kolem. Jeho zadání bude zveřejněno na webových stránkách N-trophy v den začátku kvalifikace. Všechny jeho úlohy jsou zamýšleny tak, aby byly experimenty proveditelné v domácích podmínkách a s minimálními náklady. Součástí úkolu je také písemná prezentace řešení, která se odevzdává elektronicky v autentizované sekci stránek N-trophy. Týmy mají možnost odevzdat všechny svoje úlohy do posledního dne kvalifikace. Přesné hodiny začátku a konce kvalifikace jsou uvedeny v harmonogramu soutěže. Po tomto datu bude odevzdávárna uzavřena a doplňkové odevzdání už nebude možné. Je možné odevzdat na každou otázku pouze jednu odpověď. Bude-li odevzdána nová verze odpovědi, stará bude nenávratně smazána! Výsledky kvalifikace budou známy nejpozději do týdne od jejího ukončení a budou viset na stránkách N-trophy (přesné datum je v harmonogramu soutěže).

Finále

Z kvalifikace postupují ty nejlepší týmy do finále. Jeho konečnou podobu ještě ladíme. Jisté ale je, že bude probíhat minimálně v sobotu 20.3. 2021 a to distanční formou. Na tomto kole budou týmům představeny úlohy, na který mají omezený čas (na každý obor zvlášť). Za každý obor obdrží určitý počet bodů a součet všech dosažených bodů za celý den určuje vítěze (v průběhu dne jsou zařazeny i „bonusové“ úlohy, které nejsou z žádného z oborů, jejich bodový vliv je však citelně nižší). Body nejsou sčítány s body kvalifikace, každé kolo je hodnoceno samostatně. Stejně tak úlohy nemusí být návazné na kvalifikaci – jsou připravovány odděleně.