Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji JCMM, z. s. p. o. souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na soutěži N-trophy.

Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo kamerou, pořizováním audiovizuálních záznamů mojí osoby a se zveřejněním těchto snímků a záznamů na internetu a na informačních a propagačních materiálech JCMM.

S mými osobními a citlivými údaji může JCMM nakládat způsobem a v největším rozsahu stanoveném v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM. JCMM moje osobní a citlivé údaje neposkytne bez mého souhlasu třetím osobám s výjimkou kontrolních a nadřízených orgánů.

Svůj souhlas uděluji JCMM na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po JCMM informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u JCMM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  •  popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po JCMM výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.